Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Muzeum Skamieniałych Drzew powstało w budynku po byłej szkole podstawowej, a jego otwarcia dokonano 21 czerwca 2003 r. Mieszkańcy Siedlisk w ramach czynu społecznego przebudowali i odnowili obiekt, przystosowując go do umieszczenia w nim muzealnych zbiorów. Skamieniałe drzewa to jedna z ciekawszych osobliwości Gminy Lubycza Królewska. Największe skupisko tych fenomenów natury znajduje się w okolicach Siedlisk, gdzie ich śladem wytyczono dwukilometrową ścieżkę edukacyjną „Szlakiem Skamieniałych Drzew”.

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach złożone jest z trzech izb tematycznych. W największej, zajmującej kilka pomieszczeń, prezentowane są skamieniałe drzewa. Jest to największy zbiór tego typu okazów w Polsce. Do tej pory udało się zebrać około 500 eksponatów o różnych kształtach i barwach. W drugiej izbie myśliwskiej znajdują się trofea myśliwych: różne poroża, skóry z dzika i wilka oraz sprzęt łowiecki. Natomiast w trzeciej zgromadzono stary sprzęt gospodarstwa domowego, będący dowodem bogatej tradycji kulturowej regionu. Można tutaj zobaczyć cepy, kołowrotki, gliniane garnki, lampy naftowe, niecki, stół stolarski i żelazka na duszę.

Adres: Siedliska 65, 22-680 Lubycza Królewska

tel. 781 473 460 lub 84 680 80 33

GODZINY OTWARCIA:

Od kwietnia do października muzeum jest czynne codziennie w godzinach 09.00 – 17.00 (z wyjątkiem wtorków, czwartków i ostatniej soboty i niedzieli w miesiącu).

CENNIK:

1. Bilety indywidualne:

a) bilet normalny – 6 zł

b) bilet ulgowy – 4 zł

2. Bilety grupowe:

a) zwiedzanie – 5 zł (dla grupy powyżej 15 osób, opiekunowie – wstęp bezpłatny)

Ponadto oferujemy możliwość zamówienia spaceru po Siedliskach z przewodnikiem.

Czas około 2,5 godziny.

Podczas spaceru przedstawiona zostanie historia miejscowości, pokazane zostaną najważniejsze miejsca i zabytki w Siedliskach.

Usługa wykonywana jest wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji, przy grupie liczącej co najmniej 5 osób.

a) bilet normalny – 10 zł

b) bilet ulgowy – 5 zł

c) bilet grupowy – 6 zł (co najmniej 10 osób)

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje:

a) uczniom szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentom,

b) posiadaczom Karty Dużej Rodziny,

c) osobom powyżej 65. roku życia,

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

a) dzieciom do lat 6,

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

c) przewodnikom turystycznym,

d) darczyńcom, tj. mieszkańcom miejscowości Siedliska, którzy przekazali eksponaty do muzeum.

Regulamin zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu Zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu wprowadzenie zasad, które pozwolą gościom Muzeum na spokojnie i bezpieczne zwiedzanie udostępnionych ekspozycji.

Regulamin zawiera wymagania związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Wymagania te zostały uzgodnione z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 1. W muzeum obowiązuje wyłącznie samodzielne zwiedzanie. Muzeum nie zapewnia przewodnika.
 2. Zwiedzanie Muzeum odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-14.00.
 3. Zwiedzanie Muzeum w sobotę może być możliwe wyłącznie po kontakcie telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr telefonu 509 207 465.
 4. W muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób zwiedzających.
 5. Poruszając się po obiektach Muzeum zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu 2 metrów od innych osób, z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie. Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 6. Zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka, które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to stan zdrowia.
 7. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce, płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 8. Zwiedzanie grupowe zostaje zawieszone do odwołania.
 9. Sale ekspozycyjne są częściowo wyłączone ze zwiedzania.
 10. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym ograniczenia liczebności zwiedzających jednocześnie dany obiekt.
 11. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoba naruszająca Regulamin zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania w/w zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 14. Na terenie Muzeum zabrania się:
 • dotykania eksponatów;
 • jedzenia i picia;
 • palenia tytoniu w tym e-papierosów;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
 • korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
 • profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu.