Nalewki na medal w Narolu [WYNIKI]

Już po raz siódmy w Narolu odbył się konkurs nalewek.

Kapituła Konursowa pod przewodnictwem Mistrza Zbigniewa Sierszuły oceniała zgłoszone nalewki w dwóch konkursach: III Międzynarodowym Konkursie Nalewek oraz Roztoczańskim VII Konkursie Smaków Nalewek Regionalnych, czyli „od Kraśnika do Lwowa”. Twórcy z Polski i zagranicy zgłosili do oceny jurorów 76 nalewek. Gminy Ośrodek Kultury w Narolu już od kilku tygodni przyjmował nadsyłane nalewki, by w sobotę jurorzy mogli ocenić ich walory…

4 maja tuż po godzinie osiemnastej na scenie ogłoszone wyniki tegorocznych konkursów nalewek. Kapituła Konkursowa dokonała oceny 76 nalewek z kraju i z zagranicy, w tym po raz pierwszy w Narolu oceniano nalewki dwóch autorów z Niemiec. Członkowie Kapituły zwrócili uwagę na bardzo wysoki poziom konkursu i wysoką jakość przygotowanych do oceny nalewek.
Po trwających od południa obradach, wyłoniono zwycięzców i przyznano kolejne miejsca. GRAND PRIX oraz nagrodę im. Hrabiego Feliksa Antoniego Łosia (kryształowa karafka wraz z zestawem kieliszków) w III Międzynarodowym Konkursie Nalewek zdobył Mateusz Nowak z Krosna za nalewkę pigwa staropolska. Pierwsze miejsce i nagrodę główną w konkursie międzynarodowym zdobył Tomasz Badowiec z Tarnowskich Gór za nalewkę mirabelkówka, drugie miejsce zajął Wiktor Kląskała-Mroczek z Warszawy za nalewkę pigwowiec, a trzecie miejsce przypadło Agnieszce Nowocień z Wsoli za nalewkę z dzikiej czereśni. Laureaci otrzymali kryształowe karafki z wizerunkiem św. Floriana. Ponadto wyróżnienie otrzymał Czesław Maszczyk z Piotrkowa Trybunalskiego za nalewki z rokitnika oraz pigwówkę.
W VII Konkursie Samków Nalewek Regionalnych pierwsze miejsce i tytuł „Najlepszej Roztoczańskiej Nalewki” oraz kryształową karafkę zdobył Kazimierz Kniaź z Zamościa za nalewkę mirabelkówka. Drugie miejsce zajął Paweł Kniaź z Zamościa za nalewkę pigwową. Trzecie miejsce również przypadło Kazimierzowi Kniaziowi, tym razem za nalewkę smorodinówka. Kapituła przyznała ponadto wyróżnienie za nalewkę smorodina Edycie Szast z Jatutowa.
Oceny nalewek w III Międzynarodowym Konkursie Nalewek oraz VII Konkursie Smaków Nalewek Regionalnych dokonała Kapituła Konkursowa w składzie: Zbigniew Sierszuła – Przewodniczący Kapituły, Katarzyna Federowicz, Mariusz Fik, Przemysław Palonka, Wojciech Suchanek, Krzysztof Szawara oraz Jan Wolańczyk.

mat. GOK Narol