Nowy film o Gorajcu

Ukryta wśród lasów podkarpacka wieś Gorajec to wyjątkowe miejsce, które dzięki niestandardowym działaniom mieszkańców potrafi przenosić turystów w czasie. Dziś swoją premierę będzie miał film o tym wspaniałym zabytku. W historyczne role tatarów, króla Jana III Sobieskiego czy starosty Płazy wcielili się mieszkańcy miejscowości, dzięki czemu produkcja nabrała dużej autentyczności. Film przygotowany przez Stowarzyszenie Folkowisko w reżyserii Krystiana Kłysewicza to ciekawy wehikuł czasu ukazujący historię wsi.

Wieś Gorajec, w której na co dzień mieszka zaledwie 41 mieszkańców, znana jest z organizowanego tu od 10 lat festiwalu Folkowisko, oraz przepięknej, zabytkowej, drewnianej cerkwi. Budowli, która od ponad 430 lat jest światkiem burzliwych losów regionu. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu, wybudowana w 1586 należy do najstarszych i najcenniejszych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Pomimo tego, że co roku odwiedzają ją setki turystów, obiekt nie jest muzeum. Obecnie pełni funkcję kaplicy katolickiej, nad którą opiekę sprawują nieliczni mieszkańcy miejscowości. To właśnie oni udostępniają wnętrze zabytkowej świątyni zwiedzającym pełniąc rolę społecznych przewodników. Co roku gości mamy dużo, cieszymy się gdy ktoś do nas zawita. Chętnie przychodzimy, żeby otworzyć i porozmawiać. Kilku mieszkańców ma klucze, dzięki temu możemy udostępniać obiekt. Zmieniamy się  – podkreśla sołtys wsi Henryk Nienajadło. Mieszkańcy na temat świątyni zdobyli sporo wiedzy podczas szkoleń i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Folkowisko z historykami sztuki, regionalistami, duchownymi. Dzięki nim sporo o cerkwi i historii wsi się dowiedzieliśmy, dzięki temu łatwiej nam jest opowiadać przyjezdnym o naszej małej ojczyźnie – dodaje sołtys wsi.

Opowieści mieszkańców uzupełnia również specjalny audioprzewodnik, który można wysłuchać zwiedzając świątynię. Chyba jako jeden z nielicznych w tego typu obiektach ma on również swoją wersję dla dzieci oraz audiodeskrypcję dla osób niewidzących. Dzięki tym rozwiązaniom cerkiew w Gorajcu jest jednym z bardziej dostępnych obiektów turystycznych na Podkarpaciu.

Żeby promować obiekt mieszkańcy zorganizowali również Dzień Otwarty Cerkwi w Gorajcu, a w jego trakcie koncerty, warsztaty i specjalne oprowadzania. Środki na realizację pomysłu zdobyli dzięki wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Sporo dają też od siebie. Dzięki ich staraniom 27 września do gorajeckiej świątyni po ponad 75 letniej przerwie powróciły dzwony. Jest to swoistym symbolem odrodzenia miejscowości, która znów tętni życiem.

mat. nadesłany