Obywatelskie Roztocze

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało operatorem projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Oznacza to, że Stowarzyszenie w ciągu trzech najbliższych lat rozdysponuje środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pomiędzy młode organizacje społeczne i grupy nieformalne z terenu jednostek samorządu terytorialnego należących do Euroregionu Roztocze z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Mikro-dotacje będą przeznaczone na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza. Na ten cel, w trzech edycjach projektu, zostaną przekazane co najmniej  52 granty w wysokości do 10 000 PLN.

W każdej edycji projektu zostanie przeprowadzony cykl 12 wykładów, warsztatów i szkoleń tematycznych przygotowujących do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz podnoszących merytoryczną i praktyczna wiedzę w tym zakresie. Działania te ukierunkowane są na profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości inicjatyw oddolnych.

Zapraszamy młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do aktywnego uczestnictwa w projekcie, zarówno w działaniach edukacyjnych jak i konkursowych.

Nabór na szkolenia trwa.

www.euroregionroztocze.org.pl