OPLOT obradował zdalnie

W podwójnej wideokonferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych wzięło bez mała 30 organizacji z terenu całej Polski. To ważne spotkanie poświęcone zostało trudnej sytuacji branży turystycznej wywołanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ale i sprawom ważnym dla przyszłości Lokalnych Organizacji Turystycznych.
Podczas spotkania przedstawiciele organizacji jednogłośnie uznali, że chcą i będą partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej w rozwiązywaniu problemów oraz w realizacji kampanii promocyjnej, jaka jest przygotowywana by wesprzeć turystykę krajową. Uznano, że nasz świat turystyczny nigdy prawdopodobnie nie wróci do stanu przedkryzysowego. Potrzebne są szybkie działania w przygotowaniu procedur bezpieczeństwa dla turystów, ale i podmiotów branży turystycznej.

W tym celu organizacje deklarują przygotowanie szkoleń, ale także udział w procesie weryfikacji obiektów tak, by jak najszybciej były one gotowe na przyjmowanie gości z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznego wypoczynku i swojego funkcjonowania.Rozmawiano również o potrzebie szybkiego wznowienia prac nad nowelizacją ustawy o POT określającej podział kompetencji i zadań między organizacjami, JST, ale także między regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Należy tak dopracować ustawowy system POT ROT LOT, by ciąg finansowania nie kończył się na szczeblu krajowym, a schodził do poziomu lokalnego, by określone zostały również zadania do wykonania w ramach tegoż systemu dla każdego poziomu organizacji. Silne organizacje to silne wsparcie dla lokalnej i regionalnej branży turystycznej, nie tylko w czasach kryzysu, ale i poza nim.

W wideokonferencji udział wzięła Magdalena Tereszczuk – prezes LOT Roztocze.
mat. OPLOT