Otwarcie Izby Pamięci w Tyszowcach [10 czerwca]

Pierwsza Noc Muzeów w Tyszowcach będzie świetną okazją, by w nietypowy sposób zainaugurować otwarcie Regionalnej Izby Pamięci w Tyszowcach.

Główną atrakcją zaplanowanych uroczystości będzie wystawa Skarbów z Czermna. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim – Eugeniusza Hanejko mieszkańcy gminy Tyszowce oraz wszyscy zainteresowani wydarzeniem będą mieli okazję odwiedzić wystawę i obejrzeć skarby wczesnośredniowieczne znalezione na terenie gminy Tyszowce. Drugą zaplanowaną wystawą czasową są pamiątki poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, które udostępni – Józef Szajewski członek Związku Piłsudczyków RP.

Otwarcie izby wraz z dwiema wystawami czasowymi nastąpi dnia 10 czerwca 2018 roku w Tyszowcach o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnej Izby Pamięci w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce.

Zapraszamy.

tekst: www.tyszowce.pl