Plener Malarsko-Fotograficzny w Narolu

Od dwudziestu lat Gmina Narol jest miejscem, w którym spotykają się miłośnicy malarstwa, rysunku i fotografii, by wspólnie pod okiem profesjonalistów doskonalić swoje umiejętności. Narolski rynek był miejscem Jubileuszowego Pleneru, w którym uczestniczyła młodzież z Narola, Rudy Różanieckiej, Łukawicy, Starego Dzikowa i Młodowa oraz opiekunowie z tych szkół, jak również artyści plastycy z Przemyśla, Hermanowi, Ujkowic i Jarosławia. Plener jak co roku zorganizowany został pod hasłem „Czyste środowisko w oczach dziecka” po patronatem i wsparciu Burmistrza Narola Stanisława Wosia oraz pomocy instytucji i osób prywatnych z Narola…

        Tegoroczny Jubileuszowy Plener Malarsko-Fotograficzny obył się w centrum Narolszczyzny, na narolskim rynku. Młodzi adepci malarstwa czy rysunku mieli dowolność wyboru zarówno samej techniki jak i wyboru obiektu. Kościół, ratusz, fontanna, pomniki… te miejsca z narolskiego rynku znalazły się na pracach tworzonych przez artystów. Organizatorzy pleneru i warsztatów, czyli Grzegorz Wajs, Konrad Kopczacki, Wiesław Ciećka i Krzysztof Świętojański zapraszają na plener znanych plastyków, którzy podczas pleneru podpowiadają młodzieży w jakim kierunku powinna zmierzać, by ich praca na płótnie czy papierze był coraz lepsza i bardziej dojrzała. Dorośli czuwają nad pracą młodzieży, udzielając fachowych rad i wskazówe. Do udziału w warsztatach na tegorocznym plenerze organizatorzy zaprosili: Pawła Patryna, Czesława Amsa, Henryka i Elżbietę Guran, Andrzeja Opaka, Marka Maczugę, Barbarę Pelc-Maczugę. Wspólnie z nimi w plenerze uczestniczyli uczniowie: Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie pod opieką Bogdana Ozimka, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie pod opieką Roberta Pałczyńskiego, Gimnazjum w Łukawicy pod opieką Wiesława Ciećki, Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej pod opieką Grzegorza Wajsa oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narolu pod opieką Romana Cichowskiego i Konrada Kopczackiego.

Wielu dorosłych uczestników pracuje zawodowo, ucząc w szkołach malarstwa, rysunku, grafiki czy rzeźby, ale każdy z nich poza pracą szuka inspiracji i twórczo przelewa ją na prace powstałe w domowych pracowniach. Dlatego ich obecność na plenerze jest tak cenna i ważna dla młodych adeptów sztuk plastycznych. Dorośli uczą młodzież poczucia piękna, estetyki i wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość. Podpowiadają, korygują błędy i oceniają, jednocześnie sami stają przy sztalugach, by pozostawić choćby fragment swojego talentu także w Narolu. Coraz więcej osób przyjeżdża z aparatami fotograficznymi, by utrwalić w ten sposób chwile spędzone w Narolu.

Plener w Narolskiej gminie odbył się po raz dwudziesty i jak co roku przy wydatnym wsparciu i pomocy instytucji oraz osób prywatnych. Każdego roku plener wspierany jest przez władze Miasta i Gminy Narol, na czele z Burmistrzem Stanisławę Wosiem, przy współpracy z dyrektorami gminnych szkół oraz dawnego województwa przemyskiego, którzy zawsze przychylnie odpowiadają na zaproszenia i włączają się w to przedsięwzięcie, delegując nauczycieli i uczniów. Plener wsparli w tym roku również: Nadleśnictwo Narol, GSSCh w Narolu, Tadeusz Karasiewicz z odlewni metali kolorowych w Tomaszowie Lubelskim, Zakład Rzeźniczo-Masarski Roman Dubiel, Zakład Drzewny Adama Malca z Narola Wsi.
Szczególne podziękowania organizatorzy pragną przekazać Rybackiej Lokalnej Grupie Działania ROZTOCZE, na czele z kierownikiem biura Elizą Obirek. Dzięki RLGD uczestnicy pleneru mogli skorzystać nie tylko z pomieszczeń Biura, ale i pokosztować pysznych przysmaków rybnych z miejscowych gospodarstw rybackich. Również podziękowania należą się Paniom ze Szkoły Podstawowej w Łukawicy, które przygotowały wyśmienity bigos dla wszystkich uczestników pleneru. Dwadzieścia lat dla organizatorów zamyka pewien okres ich pracy zawodowej, ale i pokazuje, że nie stracili niczego ze swojej pasji, młodzieńczych zainteresowań i misji, którą przed laty jako młody nauczyciel podjęli w swoich szkołach. Nadal oprócz pracy z młodzieżą, tworzą w domowych pracowniach. Plener pozwala być młodym mimo upływającego czasu, a wspólna integracja łączy osoby kochające malowanie i rysowanie, będące wyrażaniem własnego, indywidualnego postrzegania otaczającego ich świata.

Organizatorzy tegorocznego spotkania malarsko-fotograficznego: Grzegorz Wajs z Narola Wsi – na co dzień nauczyciel w Rudzie Różanieckiej, Konrad Kopczacki uczący w Narolu i Wiesław Ciećka, nauczyciel w Łukawicy oraz Krzysztof Świętojański z Narolskiego Centrum Informacji serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, dyrektorom szkół i placówek, władzom samorządowym, instytucjom i osobom prywatnym za dwudziestoletnią życzliwość i okazywaną corocznie pomoc.

mat. NCI