Powiat Tomaszowski – ALBUM [PDF]

Album opisujący piękno Powiatu Tomaszowskiego oraz zawierający przepisy kulinarne.
Wydany przez Lokalna Grupa Działania “Roztocze Tomaszowskie” .
Współpraca Stowarzyszenie Perspektywy Powiat Tomaszowski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, dofinansowany przez WFOŚIGW w Lublinie.

Do albumu udostępniono między innymi fotografie z archiwum LOT Roztocze, a także fotografie wykonane przez Magdalenę Tereszczuk – prezesa LOT Roztocze.

LINK do albumu:

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/ksiazkaLGD_124.pdf?fbclid=IwAR1ytaBUFPvbDJr-vXkReGGR7NffgH5GV45MZZNRkQ1C20Tzoq2dVtTPF-c

  • MMT