Rezerwat Przecinka

Rezerwat Przecinka leży na terenie gminy Rachanie w powiecie tomaszowskim na terenie leśnictwa Werechanie. Powstał w 1998 r. na powierzchni 32,55 ha w celu zachowania starodrzewu bukowego (poza granicami zasięgu występowania tego gatunku). Obszar obejmuje fragmenty dobrze zachowanej żyznej buczyny karpackiej z domieszką graba, lipy drobnolistnej, jawora, dęba szypułkowego, klona i sosny.

W rezerwacie występuje ponad 113 gatunków roślin między innym górskich: tojad mołdawski, żywiec gruczołowaty, kokoryczka okółkowa, paprotnik kolczysty, szałwia lepka i przetacznik górski. Rośliny chronione to między innymi: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty i bluszcz pospolity.