Przewodnik po Powiecie Tomaszowskim 2021

Przewodnik po Powiecie Tomaszowskim

Na rynku jest już dostępny przewodnik po Powiecie Tomaszowskim (wersja drukowana oraz on-line).

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną “Roztocze”.

W ramach realizacji projektu grantowego wydrukowano 3000 sztuk folderu turystycznego z mapą powiatu tomaszowskiego /w języku polskim/ promującego zasoby turystyczne i kulturowe obszaru LGD “Roztocze Tomaszowskie”.

Przewodnik po Powiecie Tomaszowskim

Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego. Cel szczegółowy 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Projekt realizowany w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Kwota wsparcia to 13 795,00. zł.

Przewodnik turystyczny po powiecie tomaszowskim edycja 2021