Przewóz przez granicę zwierząt towarzyszących

Komunikat dla obywateli Unii wyjeżdżających do krajów trzecich  niewymienionych w  załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (np. na Ukrainę) z psem, kotem lub fretką.
Zanim pies, kot lub fretka opuści terytorium UE konieczne jest dla celów ponownego wprowadzenia zwierzęcia na obszar UE (poza obowiązkiem zaszczepienia przeciwko wściekliźnie, oznakowania zwierzęcia oraz zaopatrzenia zwierzęcia w dokument identyfikacyjny) wykonanie badania miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.
Badanie musi zostać przeprowadzone na próbce pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia.
Wynik badania musi być wpisany w paszporcie zwierzęcia.
Miano przeciwciał neutralizujących musi być równe lub większe niż 0,5 UI/ml.
Szczegółowe informacje dotyczące oznakowania zwierząt, ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie, dokumentów identyfikacyjnych (paszportów, świadectw zdrowia) oraz badania miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w zakładce “Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi”.
mat. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie/fot. MMT