Questing „Osobliwości Gminy Krynice”

„Questing „Osobliwości Gminy Krynice – na szlaku rowerowym”.

Questing „Osobliwości Gminy Krynice – na szlaku rowerowym:

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Questing pod tytułem – „Osobliwości Gminy Krynice”, zwany dalej Questingiem, odbędzie się w dniach 13.06.2018 – 10.09.2018 r.
2. Questing organizowany jest przez Wójta Gminy Gminy Krynice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.
3. Questing jest otwarty dla wszystkich osób. Osoby które nie ukończyły 18 rok życia mogą wziąć udział w Questingu tylko za zgodą osób dorosłych (formularz oświadczenia zawarty jest w zgłoszeniu).
4. Uczestnicy Questingu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Udział w Questingu jest bezpłatny.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Cel Questingu

Celem Questingu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez poznanie swojego regionu – części Gminy Krynice na trasie szlaku rowerowego i zdobycie przez to jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez zdobywanie baz. Każda baza ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. Przez zdobycie bazy rozumiane jest dotarcie do niej, zrobienie w niej zdjęcia i opublikowanie w komentarzu na faceboooku na profilu Krynicki Szlak Rowerowy pod wydarzeniem i ewentualne rozwiązanie zadania (dodatkowe punkty).

2. Zgłoszenia

a) Zgłoszenia uczestników dokonywane są drogą mailową gok_krynice@poczta.onet.pl osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach od dnia 13.06.2018 roku.
b) Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 10.09.2018 r. dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia do biura organizatora

3. PrzebiegQuestingu

a) Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania:
– telefonu komórkowego lub tabletu z wbudowanym aparatem fotograficznym oraz dostępem do internetu komórkowego;
– co najmniej jednego urządzenia do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.)
W momencie startu każdy uczestnik otrzymuje kartę określającą przebieg trasy z lokalizacją 6 baz oraz zadania.
b) Dotarcie do określonych miejsc będących bazami zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje uzyskaniem punktów. Za dobrą odpowiedź na pytanie – 1 pkt.
c) Uczestnicy poruszają się za pomocą rowerów.
d) Korzystanie z Internetu jest niezbędne.
e) Po zdobyciu wszystkich baz, rozwiązany Quest należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
f) Każdy uczestnik, który dostarczy rozwiązany Quest otrzyma „Krynicką pamiątkę”
g) Po weryfikacji kart Questu oraz zdjęć z facebooka i zliczeniu punktów, wśród najlepszych uczestników zostanie wylosowana nagroda główna. Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu 2018 r.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:
• Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 22-610 Krynice, Krynice 1, NIP 921-19-76-599
• Państwa dane pozyskaliśmy: bezpośrednio od Państwa
• Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód, w celach marketingowych. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Questingu „Osobliwości Gminy Krynice – na szlaku rowerowym”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości.
• Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Quasting może zostać odwołany przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu
startu Questingu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.

mat. UG w Krynicach
MMT