Reklama Rezerwatu Biosfery w TVP3 Lublin

W ramach projektu “Rezerwat Biosfery Roztocze/The Roztocze Biosphere Reserve” finansowanego z programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 powstały dwa spoty promujące rezerwat.

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” jako Lider Projektu oraz Miasto Tomaszów Lubelski (PL) oraz Miasto Żółkiew (UA) jako Partnerzy Projektu rozpoczynają projekt pn.: Rezerwat Biosfery Roztocze/The Roztocze Biosphere Reserve/Розточский биосферный заповедник/Розточчя біосферний заповідник.

Projekt został pozytywnie oceniony w drugim naborze wniosków (mikroprojekty PBU2).

Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

Priorytet programu: 1.2 Promowanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

SPOT do obejrzenia:

  • MMT