Rodzina Miastu – koncert w Tomaszowie [29 lipca]

Zapraszamy na ósme spotkanie z Rodziną Gumielów.

Wieczorne Spotkania z Muzyką odbędą się 29 lipca o godz. 18.00 w tomaszowskim Sanktuarium.

Zapraszamy, po raz drugi patronujemy temu wydarzeniu.

W tym roku wystąpią: Marcelina Zajdel-Gumiela – sopran, Kamil Gumiela saksofon, Rafał Gumiela – organy.

Marcelina Zajdel – Gumiela

Urodzona w Krośnie. Absolwentka Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. „Pro Musica” w Krośnie, gdzie ukończyła klasę fortepianu z wyróżnieniem. Absolwentka Szkoły wokalno-aktorskiej w Krośnie pod kierunkiem artysty, śpiewaka Marka Wiatra. Ukończyła 4 kierunki studiów pedagogicznych na wyższych krakowskich uczelniach. Absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, II st., w klasie śpiewu solowego pod kierunkiem mgr Anny Wielgus – Plewniak. Solistka zespołu Żaków Krakowskich  prezentujących muzykę dawną. Wychowanka Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus im. Wiesława Białowąsa w Krakowie. Współpracowała z chórem Krakowskiej Młodej Filharmonii, koncertując w kraju i za granicą. Nauczyciel
śpiewu w Szkole Muzyczno-Baletowej „Da Capo” w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi zajęcia muzyczno – rytmiczne w przedszkolach.

Kamil Gumiela urodził się  w Tomaszowie Lubelskim. Pochodzi z rodziny o dużych tradycjach muzycznych. W roku 2015 ukończył z wyróżnieniem Akademie Muzyczną w Krakowie w klasie prof. dr hab. Andrzeja Rzymkowskiego. Swoje umiejętności doskonali na wielu kursach mistrzowskich u wybitnych saksofonistów muzyki klasycznej i jazzowej m.in. uEricaMarienthala (USA),  Guntera Preisnera (Niemcy), MassimoMazzoni (Włochy),  SundaraViswanathana (Kanada), Piotra Barona, Tomasza Szukalskiego, Macieja Sikały.

Ma za sobą wiele koncertów w kraju i zagranica m.in.: w Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii  Podkarpackiej, Operze Lwowskiej,ŠtátnaFilharmóniaKošice,  na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech  w Niemczech. Koncertował jako solista  z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Podkarpackiej, uczestniczył w nagraniach dla TVP.
Kamil Gumiela jest asystentem band leadera – Michaela Arnolda w prowadzeniu warsztatów Big Bandowych –
Deutsch-PolnischesBegegnungsorijekt w Sondershausen w Niemczech. Występował na różnych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą.

Dokonał prawykonań utworów współczesnych kompozytorów, m.in. ZaidaJabri,  Alessandro Grego,UrosaRojko, AlaksandraPorakha, RenāteStivriņa, Anny Weber, MahammadaHadiegoAyanboda.

Członek Lutosławski ModerniOrchestra oraz  zespołu Glyptos Ensemble wykonującego muzykę współczesną współpracującegoz kompozytorem ZaidemJabri (Syria) Jest nauczycielem klasy saksofonu i prowadzącym
Big Band w Państwowej Szkole Muzycznej w Olkuszu i Chrzanowie.

Rafał Gumiela ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. Urszuli Bartkiewicz oraz w klasie organów prof. Piotra Grajtera i prof. Radosława Marca.
W latach 2011 do 2017 pracował jako wykładowca Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Katedrze Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej i Katedry Muzyki Kościelnej. Od 2014 roku prowadzi klasę organów w
Publicznej Szkole Muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć: najwyższą punktację na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów (Wrocław 2006), nagrodę Rektora Akademii w Łodzi dla laureata II Akademickiego
Konkursu Klawesynowego (Poznań 2011), udział w Międzynarodowym Konkursie Organowym (Rumia 2006),
udział w I Akademickim Konkursie Muzyki Organowej (Poznań 2008), udział w 17 Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Petra Ebena (Opava, Czechy 2010).

Czynnie uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Wolfganga Zerera, Bartosza Jakubczaka, Marka Toporowskiego, Juliana Gembalskiego, Johna Butta, Julię Brown, Guy Boveta, Oliviera
Latry, Davida Ponsforda, Christine Schornsheim. Współpracuje z wieloma znakomitymi instrumentalistami m.in.: Markusem Möllenbeckiem (wiolonczela barokowa), Frankiem de Bruine (obój barokowy), Michaelem
Schmidtem-Casdorfem (flet traverso), Irmgard Schaller i Danielem Deuterem (skrzypce barokowe), Tomaszem Ślusarczykiem (trąbka barokowa), Antonem Birulą (lutnia, theorba), Tytusem Wojnowiczem (obój), Marcinem Tarnawskim (skrzypce), Ewą Witczak (wiolonczela), Kamilem Gumielą (saksofon) oraz aktorem Jerzym Zelnikiem. Od 2014 roku współtworzy orkiestrę kameralną Capella Thoruniensis, z którą w tym samym roku nagrał debiutancką płytę CD zawierającą utwory barokowe i wczesno klasyczne. Uczestniczy w licznych projektach muzyki dawnej i współczesnej dokonując nagrań i prawykonań koncertowych dla polskiego radia i telewizji. Ma za sobą
wiele koncertów kameralnych, organowych oraz klawesynowych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ukrainie.

Rafał Gumiela w 2012 r. pełnił funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.

Od 2011 roku podejmuje działania na rzecz rozwoju kultury muzycznej w Tomaszowie Lubelskim (jest inicjatorem oraz kierownikiem artystycznym i organizacyjnym Wieczornych Spotkań z Muzyką pod hasłem „Rodzina Miastu”.
Podczas kolejnych edycji występują członkowie rodziny Gumielów [muzycy polskich filharmonii, pedagodzy oraz wykładowcy wyższych uczelni muzycznych]).

W 2014 roku został dyrektorem Bydgoskiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
Rafał Gumiela