Rozmawiali o higienie pracy i handlu detalicznym

17 maja 2017 roku  w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne, które prowadziły pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.Spotkanie zorganizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną “Roztocze” otworzyła Magdalena Tereszczuk – prezes Organizacji. Zainteresowani zebrali się by wysłuchać zagadnień dotyczących m.in. wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych odnoszących się do sposobu wytwarzania i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej wśród Kół Gospodyń Wiejskich, kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na terenie Roztocza. Spotkanie skierowane było w szczególności do członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” ale także do osób zainteresowanych tematyką np. pań z Kół Gospodyń Wiejskich, osób zajmujących się agroturystyką, osób które w sezonie letnim organizują wydarzenia plenerowe, a także tych, które okazjonalnie produkują żywność.
Ponadto na spotkaniu podjęto zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach wypoczynku. Frekwencja dopisała, na spotkanie stawiło się pięćdziesiąt osób.
Szkolenie przeprowadziły pracownie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim; Alina Pliżga – kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Barbara Fus – kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytkowych. Szkolenie miało zwrócić uwagę na podniesienie jakości usług w turystyce na terenie Roztocza, a także wyczulić kwaterodawców i osoby odpowiedzialne za przygotowywanie żywności na podstawowe zagadnienia higieny dla osób biorących udział w produkcji lub obrocie produktami spożywczymi, na podstawowe zasady higieny pracy w zakładzie, zwrócenie uwagi na źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, na choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe i czynniki, które je wywołują, oraz na zagadnienia zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym jak też na zasady racjonalnego żywienia i ich wpływ na zdrowie.
W trakcie spotkania prelegenci poinformowali także o tym jak bezpiecznie zbierać grzyby oraz owoce leśne, a także podjęli najważniejsze kwestie dotyczące rolniczego handlu detalicznego.

mat. MMT

——–

Specjalne podziękowania dla Starostwa Powiatowego w TL za nieodpłatne udostępnienie sali narad.