Roztocze w plastyce i fotografii – KONKURS

Ogłoszono regionalny konkurs fotograficzny “Roztocze w obiektywie” oraz konkurs plastyczny “Pocztówka z Roztocza”.

Oba konkursy skierowane są TYLKO do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY “Roztocze w obiektywie”.
Grupa nieformalna Animatorzy Zmiany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu ogłaszają regionalny konkurs fotograficzny Roztocze w obiektywie.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– gimnazja
– szkoły ponadgimnazjalne.
Termin dostarczenia prac konkursowych do 15 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników 22 września 2017 r., wręczenie nagród laureatom 26 września 2017 r.
Konkurs odbywa się w ramach projektu OBLICZA ROZTOCZA i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dodatkowe informacje: 84 664 38 38 lub bptomaszow@bipe.pl
REGULAMIN KONKURSU———-> http://www.tomaszow.bipe.pl/…/regulamin-konkursu-fotografic…
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY————–> http://www.tomaszow.bipe.pl/…/konkurs-…/formularz-zgloszenia
REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY “Pocztówka z Roztocza”.
Grupa nieformalna Animatorzy Zmiany we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu ogłaszają regionalny konkurs plastyczny Pocztówka z Roztocza.
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 1-6 szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy 1-3
– klasy 4-6.
Termin dostarczenia prac konkursowych do 15 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników 22 września 2017 r., wręczenie nagród laureatom 26 września 2017 r.
Konkurs odbywa się w ramach projektu OBLICZA ROZTOCZA i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dodatkowe informacje: 84 664 38 38 lub bptomaszow@bipe.pl
REGULAMIN KONKURSU——-> http://www.tomaszow.bipe.pl/…/konkurs-pl…/regulamin-konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY—–> http://www.tomaszow.bipe.pl/…/konkurs-…/formularz-zgloszenia