Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie

W skład zespołu krasnobrodzkiego sanktuarium wchodzi barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz budynki dawnego klasztoru Dominikanów. Oba obiekty zostały wybudowane w latach 1690-1699 a ufundowała je jako wotum wdzięczności za uzdrowienie Maria Kazimiera d’Arguien, późniejsza żona króla Jana III Sobieskiego – Marysieńka Sobieska.

Ołtarz główny został wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie św. Jacka, Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centralnej części ołtarza znajduje się cudowny obrazek o wymiarach 9×14 cm Najświętszej Marii Panny z rękami złożonymi na piersiach, idącej ku Dzięciątku z zamiarem przyklęknięcia. Chrystus wyobrażony jest, jako nagie Dzieciątko, wyciągające prawą rączkę w geście błogosławieństwa w kierunku Maryi. Obraz najprawdopodobniej wykonany został w nieznanej drukarni metodą metalorytniczą i pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Umieszczony został na tle powiększonej kopii, wykonanej na koronację obrazu w 1965 roku. Obraz zasłaniany jest srebrną zasłonką ufundowaną przez Marię Kazimierę. W górnej części ołtarza znajduje się osiemnastowieczny obraz namalowany na płótnie przez Szymona Czechowicza przedstawiający scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Matkę Boską. Obraz ten jest ilustracją wezwania kościoła i święta patronalnego – odpustu w dniu 2 lipca (ludowa nazwa święta Matki Boskiej Jagodnej). W nawie głównej znajdują się ołtarze boczne: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Walentego, Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Anny. Kościół wyposażony jest w 33 głosowe organy firmy Kamińskich z Warszawy.

Z lewej strony kościół łączy się z klasztorem. Na dolnym korytarzu klasztoru znajduje się „Wystawa z Ziemi Świętej” oraz Muzeum Sakralne, które gromadzi przedmioty liturgiczne, m.in.: ornaty, stare mszały, kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego. Obok w budynkach poklasztornych znajduje się również Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej. Przed klasztorem znajdują się współczesne, wykonane z kamienia pomniki: Chrystusa Dobrego Pasterza i Papieża Jana Pawła II, których wykonawcą jest miejscowy artysta rzeźbiarz Andrzej Gontarz.

Świątynia z cudownym obrazem jest najważniejszym sanktuarium diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kościół w okresie letnim jest miejscem popularnych koncertów organowych. Za murem klasztornym, u stóp Chełmowej Góry rozciąga się zalesiony plac, na którym zlokalizowana jest Kalwaria Krasnobrodzka.

Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 70 30
www.krasnobrod-sanktuarium.pl

Proboszcz: ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk
e-mail: ederdziuk@pro.onet.pl