Ścieżka kulturowo-przyrodnicza Szlakiem Skamieniałych Drzew

Ścieżka kulturowo- przyrodnicza Szlakiem Skamieniałych Drzew o długości 2 km utworzona w Nadleśnictwie Tomaszów. Trasa uwzględnia ciekawsze miejsca warte odwiedzenia znajdujące się na tym terenie. Poruszając się nią zobaczyć można (numery przy opisie odpowiadają tym na mapie):

  1. Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1903 r. oraz miejsce historyczne – dawny park dworski.
  2. Drzewa skamieniałe i stanowisko cypryśnika błotnego – współczesny odpowiednik gatunku z którego powstały skamieniałe drzewa, pomnikowe dęby i kapliczkę św. Huberta.
  3. Rezerwat Jalinka – unikatowy pod względem przyrodniczym, o wysokim stopniu naturalności zespół roślinny wraz z występującą tu osobliwością w postaci występujących w glebie fragmentów skrzemieniałych drzew.
  4. Wzgórze Tatarskie – kurhan w kształcie półksiężyca, zgodnie z legendą miejsce pochówku Tatarów poległych w czasie ich najazdu na te ziemie.
  5. Źródła rzeki Prutnik i Kapliczka „Nad Źródłem”– zbudowana została w latach 20-tych XX wieku przez mieszkańców Siedlisk. W miejscu tym istniała wcześniejsza kapliczka z końca XVIII wieku.
  6. Muzeum Skamieniałych Drzew – punkt turystyczno-edukacyjny, cerkiew pw. św. Mikołaja ufundowana przez ks. Pawła Sapiehę w 1901 r. na miejscu istniejącej od 1831 r. cerkwi drewnianej. W wyposażeniu znajduje się ikonostas z przełomu XVII i XVIII wieku pochodzący z dawnej cerkwi drewnianej oraz ikony przedstawiające sceny z życia Chrystusa i Matki Bożej.

Cerkiew p.w. św. Mikołaja w Siedliskach

One Comment

Comments are closed.