Rezerwat Skrzypny Ostrów

Rezerwat znajduje się na terenie gminy Tarnawatka w powiecie tomaszowskim na terenie leśnictwa Werechanie. Utworzony został w 1967 r. na powierzchni 2,21 ha. Rezerwat powołano aby zachować fragment naturalnego lasu mieszanego ze stanowiskiem modrzewia polskiego. Niektóre jego okazy w rezerwacie osiągają wysokość do 37 metrów. Modrzew polski występuje licznie tylko w Górach Świętokrzyskich, dlatego jest to cenne stanowisko dla naszego regionu. Na obszarze rezerwatu przeważa drzewostan żyznej buczyny karpackiej z domieszką buka pospolitego, dęba szypułkowego i sosny.

Występują tu rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity i podkolan biały. Rzadkie ptaki występujące w rezerwacie to m.in.: muchołówka białoszyja, pustułka, jastrząb i myszołów zwyczajny.