Śladami Chrobrego [7 lipca] Czermno

Śladami Chrobrego „Czerwień 1018” to wydarzenie, które odbędzie się na Grodzisku w Czermnie w dniach 7 lipca 2018 r. Impreza ma zasięg ogólnokrajowy.

“W wielkiej wyprawie na wschód w 1018 roku Bolesław Chrobry zdobywa Kijów, osadzając tam na ruskim tronie swojego zięcia Światopełka I, podczas powrotu z Kijowa w 1018 roku przyłącza ponownie do państwa polskiego Grody Czerwieńskie, utracone w 981 roku”.
Celem organizowanego wydarzenia jest przybliżenie historii wielkiej wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego a co za tym idzie przyłączenia Grodów Czerwieńskich do państwa Piastów. W wydarzeniu tym, organizowanym przez lokalne władze samorządowe, instytucje kultury oraz grupy rekonstrukcji historycznej udział wezmą odtwórcy z całej Polski.
Pośród szumu rzeki Huczwy, płonących ognisk i pochodni oraz przy pięknej muzyce dawnej będziemy poznawać historię i miejsce gdzie tętniło życie sprzed 1000 lat. Będzie można uczestniczyć w życiu średniowiecznym i wszystkimi zmysłami poznać ją. Dawny gród Czerwień, stolica słynnych Grodów Czerwieńskich. Przypuszcza się, że gród powstał ok. V-VI w. i był ośrodkiem tworzenia organizacji plemiennej Wołynian. Stanowił wspaniały zespół osad, będący jednym z większych wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich na polskich ziemiach. Położone wśród rozlewisk Huczwy osiedla, połączone były drewnianymi pomostami. Centrum stanowił potężny gród, którego okazałe wały do dzisiaj górują nad łąkami w pobliżu ujścia Sieniochy do Huczwy. Osady otaczał wał ziemny. Jego fragment długości prawie 3 km zachował się do dzisiaj na południe od Czermna. Leżącemu na pograniczu polsko – ruskim Czerwieniowi historia nie dała szansy. Jeszcze w XI w. stawiany na równi z Poznaniem czy Krakowem, nie rozwinął się w wielki ośrodek miejski. Gdyby nie wyniszczające polsko-ruskie walki o panowanie nad Czerwieniem oraz najazdy tatarskie z XIII w., które definitywnie położyły kres jego istnieniu, być może dzisiaj nad leniwymi wodami Sieniochy i Huczwy rozwijałaby się otoczona przedmieściami ważna metropolia. Na wschodnim skraju wsi, za ostatnimi zabudowaniami Czermna odnajdziemy dawny Czerwień jako wspomniany już elipsowaty pierścień wałów. Oprócz niego, jedynym śladem kilkusetletniej historii miejscowego osadnictwa są bardzo liczne odłamki glinianych naczyń sprzed 800, a nawet 1000 lat! Można je bez trudu dostrzec na świeżo zaoranych polach w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska oraz w świeżej ziemi krecich kopców. Skarb z Czermna został Naukowym Odkryciem Roku 2011 w plebiscycie National Geographic. Studenci z Rzeszowa, Lublina, Warszawy i Poznania, co roku przeprowadzają wykopaliska w Czermnie postawili sobie za cel określenie czasu powstania i funkcji poszczególnych obiektów Grodów Czerwieńskich. Odkopane cmentarzysko do tego celu ich przybliża, ale – jak przyznają archeolodzy – zaskoczeniem jest, że doszło do niego tak szybko. Skarby z Czermna prezentowane są na wystawach w Polsce i zagranicą. /mat.
Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne “Drużyna Grodu Czerwień/

Rozpoczęcie wydarzenia o godz. 15.00.

w planie: turnieje rycerskie, pokazy wojów, życie codzienne w grodzie, zwyczaje, obrzędy, zdobywanie mostu, animacje dla dzieci, zabawy epokowe.

Zapraszamy do Czermna!

Fotorelacja z Pikniku Archeologicznego w Czermnie 2017 rok:

Średniowieczna Noc Świętojańska w Czermnie [foto]