Rezerwat Sołokija

Rezerwat Sołokija powołany w 1989 r. na powierzchni 7,43 ha w gminie Horyniec-Zdrój w województwie podkarpackim. Utworzony został w celu ochrony naturalnych skupisk jałowca pospolitego o zróżnicowanych osobliwych formach, porastającego stromą skarpę o wysokości 350 m. n. p. m. W rezerwacie występuje również drzewostan sosny, grabu, buka i osiki. Z rzadkich roślin występują: chaber driakiewnik, dziewięćsił pospolity, przytulia łąkowa, psianka słodkogórz, rozchodnik ostry, szczotlicha siwa, szparag, świerzbnica polna i wilczomlecz sosnka. Nad głowami dostrzec można cierniówkę, pierzgę i srokosza.