Spotkanie informacyjno-edukacyjne z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjno-edukacyjne, które odbędzie się 17 maja 2017 roku w godz. 10.30 w sali „B” Starostwa Powiatowego przy ulicy Żwirki i Wigury 2.
Spotkanie będzie dotyczyło m.in. wymogów i warunków higieniczno-sanitarnych odnoszących się do sposobu wytwarzania i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej wśród KGW, kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na terenie Roztocza. Spotkanie skierowane jest do członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze” jak i dla osób zainteresowanych tematyką np. pań z Kół Gospodyń Wiejskich, osób zajmujących się agroturystyką, osób które w sezonie letnim organizują wydarzenia plenerowe. Ponadto na spotkaniu podejmiemy zagadnienia odnośnie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach wypoczynku.
Szkolenie przeprowadzą pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim – panie: Alina Pliżga – kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Barbara Fus – kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytkowych.

Poprzez szkolenie chcę zwrócić uwagę na podniesienie jakości usług w turystyce na terenie Roztocza. Pragnę, by kwaterodawcy i osoby odpowiedzialne za przygotowywanie żywności zwracały szczególną uwagę na podstawowe zagadnienia higieny dla osób biorących udział w produkcji lub obrocie produktami spożywczymi, na podstawowe zasady higieny pracy w zakładzie, by zwracały uwagę na źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności, na choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe i czynniki, które je wywołują, oraz na zagadnienia zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym jak też na zasady racjonalnego żywienia i ich wpływ na zdrowie.
W trakcie spotkania prelegenci poinformują także o tym jak bezpiecznie zbierać grzyby oraz owoce leśne, poinformują również o najważniejszych kwestiach dotyczących rolniczego handlu detalicznego.
Spotkanie planujemy na około 2 godziny zegarowe.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres magdalena.tereszczuk@roztoczewita.pl
Serdecznie zapraszam.
Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”