Stawy w Rogóźnie – rewitalizacja

Okolica stawów w Rogóźnie wypięknieje.
Gmina Tomaszów Lubelski coraz bardziej otwiera się na turystykę.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
– Promenada drewniana z miejscami do odpoczynku.
– Wiata z miejscem na ognisko.
– Pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego.
– Elementy małej infrastruktury tj.: ławki drewniane, tablice edukacyjne, kosze na śmieci.
– Nawierzchnia żwirowa.
W 2918 roku zostaną przeprowadzone procedury przetargowe, a inwestycja zostanie zakończona w 2019 roku. Zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu będzie ogólnodostępnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Teren, na którym zostanie zrealizowana operacja jest własnością gminy Tomaszów Lubelski.
„Stworzenie miejsc do rekreacji i odpoczynku w Rogóźnie zwiększy atrakcyjność miejscowości, komfort życia mieszkańców i powodzenie dokonanego wyboru miejsca zamieszkania na długie lata” – uważa Marzena Czubaj-Gancarz – wójt gminy Tomaszów Lubelski.

Umowna wysokość dofinansowania to kwota 225 tys. zł, zaś szacunkowa wartość zadania to 493.573,82 zł.

Umowę podpisała 23 lipca 2018 roku Marzena Czubaj-Gancarz – wójt gminy Tomaszów Lubelski przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana – skarbnika gminy.

„Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski” finansowane jest z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

  • MMT/wizualizacja Gmina TL
  • Grzegorz Gałan i Marzena Czubaj-Gancarz