Rezerwat Święty Roch

Rezerwat położony jest w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym w gminie Krasnobród. Powstał w 1983 r. na powierzchni 202,60 ha. Jego nazwa pochodzi od znajdującego się tutaj miejsca kultu religijnego – kaplicy św. Rocha. Jego ochroną objęte są fragmenty naturalnego starodrzewu jodłowo–bukowego, który porasta pasmo wzgórz wapiennych częściowo pokryte przez utwory piaszczyste, w kilku miejscach przecięte wąwozami erozyjnymi. Najwyższe wzniesienie znajdujące się na terenie rezerwatu wynosi 335 m. n. p. m. Dominującym drzewostanem jest jodła ok. 70 proc. (najstarsze osobniki osiągają do 46 m. wysokości i wiek ok. 260 lat) i żyzna buczyna karpacka w formie podgórskiej z domieszka klonu, jawora, dęba szypułkowego, czereśni ptasiej i sztucznie wprowadzonej sosny i dębu czerwonego.

Rośliny występujące w rezerwacie to: paprotnik kolczysty, narecznica szerokolistna, widłaki (wroniec, jałowcowaty), paprotka zwyczajna, buławnik wielokwiatowy, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilcze łyko, bez kolarowy, wilczomlecz migdałolistny, lepiężnik biały, konwalia majowa i inne.