Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy utworzony został w 1991 r. na obszarze 20 209 ha, który obejmuje wschodnią część Roztocza Zachodniego. Jest to teren położony na zachód od miejscowości Szczebrzeszyn. Główne walory, które zadecydowały o utworzeniu Parku to: urozmaicona rzeźba terenu, wzniesienia, pagórki, grzbiety poprzecinane licznymi i silnie rozbudowanymi wąwozami są wyjątkową osobliwością zarówno w skali regionu jak i kraju… więcej

WODY I KLIMAT
Obszar Parku w całości znajduje się w dorzeczu Wieprza. rzeka bierze swój początek z jeziora Wieprzowego, położonego 5 km na północ Tomaszowa Lubelskiego. Jest prawym dopływem środkowej Wisły. Jego długość wynosi 303 km. Na wielu odcinkach rzeka silnie meandruje. Na odcinku Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, przecina w poprzek wał Roztocza… więcej

SZATA ROŚLINNA I FAUNA
Szata roślinna Parku jest ciekawa i zróżnicowana. Najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym są silne rozczłonkowane zbiorowiska leśne, z dobrze zachowanymi fragmentami lasów jodłowych, bukowych oraz grabowo-bukowych, porastające zbocza wzniesień i wąwozów. Lasy zajmują 28% powierzchni Parku, z tego 10% to lasy państwowe, a 18% lasy chłopskie. Najcenniejszy kompleks leśny o nazwie “Las Cetnar” znajduje się w okolicach wsi Kawęczynek. Miejsce to o każdej porze roku urzeka swoim pięknem i niepowtarzalną rzeźbą terenu … więcej

źródło: https://sites.google.com/site/parkizamosc/szczebrzeszynski-park-krajobrazowy
tekst: Leon Sapko