Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego

Jedna z najciekawszych propozycji poznania Roztocza to wędrówka Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego. Jest to szlak zarówno dla pieszych, osób zmotoryzowanych jak i rowerzystów. Do poszczególnych atrakcji szlaku prowadzą również już istniejące szlaki piesze i trasy rowerowe.

Proponujemy samodzielny wybór sposobu odwiedzenia atrakcji na szlaku. Jego długość wynosi 68 km a przebieg wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc. Jednocześnie na trasie szlaku nie brakuje walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. Szlak przebiega przez trzy parki: dwa krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy i dwa rezerwaty przyrody. Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy – w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra Wapielnia; rezerwaty: “Nad Tanwią” i “Czartowe Pole” oraz pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim. Szlak został wyposażony w odpowiednią infrastrukturę turystyczną w tym w atrakcyjne wieże widokowe w Józefowie, Krasnobrodzie i w kamieniołomie w Nowinach. Na specjalnych tablicach umieszczono informacje na temat poszczególnych miejsc oraz geologii Roztocza Środkowego. Centrum informacji o szlaku i jego atrakcjach znajduje się w Pawilonie Geoturystycznym Józefowie.