Szlak rowerowy “Przez Goraje” liczy 21 kilometrów

Powstał szlak rowerowy “Przez Goraje”.

Zakończyły się prace przy wyznaczaniu szlaku rowerowego “Przez Goraje”: Lubycza Królewska – Huta Lubycka – Mrzygłody – Siedliska. Długość trasy wynosi ok 21 km.

Prace znakarskie wykonali znakarze PTTK z Oddziału PTTK w Zamościu.

OPIS SZLAKU:

Lubycza Królewska – Huta Lubycka – Siedliska
Długość szlaku ok. 21 km, kolor zielony.
Przebieg szlaku:
Początek – Lubycza Królewska, węzeł szlaków przy Urzędzie Miasta w Lubyczy Królewskiej. Szlak przez drogę S-17 prowadzi przez oznakowane przejście. Ze względu na bezpieczeństwo, ulicę należy pokonać pieszo.
Przez Kniazie i las w kierunku Prenatki trasa przebiega wspólnie ze szlakiem pieszym centralnym (droga leśna utwardzona, a następne gruntowa – Nadleśnictwo Tomaszów).
Za Prenatką skręca na zachód i od Pawliszcza do Huty Lubyckiej prowadzi drogami powiatowymi 3537 L i 3538 L. Drogi te są o małych nasileniu ruchu drogowego.
W Hucie Lubyckiej przechodzi obok węzła szlaków pieszych: Wolnościowy (czerwony), Centralny (niebieski) oraz p.o. Goraje (żółty). Leśną drogą gruntową dochodzi w okolicę wzgórza Długi Goraj i dalej leśnymi drogami utwardzonymi (teren Nadleśnictwa Lubaczów) do wioski Mrzygłody w gm. Horyniec Zdrój.
Z Mrzygłodów prowadzi na wschód drogą gruntową leśną do szlaku czerwonego Wolnościowego (pieszego) w okolicę pomnika leśnika Romana Gesinga. Dalej wspólnie ze szlakiem rowerowym Centralnym (czerwonym) prowadzi do Siedlisk.
Przy Muzeum Skamieniałych Drzew jest koniec szlaku. Trasa została tak zaprojektowana, aby umożliwić turystom korzystanie z innych szlaków, m.in. niebieskiego rowerowego „Nad Sołokiją” czy Centralnego Szlaku Rowerowego (czerwony).
Uwaga: w okolicach Gorajów trasa jest trudna, praktycznie niedostępna dla wózków rowerowych.
Znaki: w lasach zostały namalowane na drzewach, R1, farba akrylowa; na drogach powiatowych i leśnych utwardzonych w miarę możliwości zamieszczono tabliczki R1 i naklejki z folii samoprzylepnej.

Opis szlaku i mapki przygotował Edward Słoniewski z PTTK. Od niego pochodzą również zdjęcia – na zdjęciach prace znakarskie na trasie Lubycza Królewska – Huta Lubycka – Siedliska w wykonaniu znakarzy z PTTK Oddział w Zamościu.

mat. PTTK Zamość