Rezerwat Jalinka

Rezerwat Jalinka utworzony został w 2000 r. na niewielkim obszarze 3,8 ha w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym w gminie Lubycza Królewska. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko grądowe z udziałem jodły, fragmenty skrzemienianych drzew trzeciorzędowych w glebie, oraz rzadkie gatunki roślin. Spotykany tu… Czytaj więcej

Siedliska

Wieś sołecka położona w dolinie Prutnika, (ludowa nazwa – Pruśnik), lewego dopływu Sołokiji. Założona jako jedno z dworzysk przez pasterzy wołoskich przybyłych Karpat Wschodnich. Dawne okoliczne przysiółki (Bożyki, Jalinka) to dawne dworzyska pasterzy wołoskich. Powstała prawdopodobnie na początku XV wieku,… Czytaj więcej