Piekiełko na Wzgórzu Kamień

Piekiełko – utworzony w 1961 r. pomnik przyrody nieożywionej, obejmujący jedyne w Polsce formacje skałkowe powstałe w utworach mioceńskich, położony na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest grupa wapiennych bloków skalnych położonych na samym wierzchołku Wzgórza Kamień (348 m… Czytaj więcej