Źródlisko Sołokije

Dorzecze Sołokiji zasilają liczne źródła szczelinowe. Są one rozmieszczone nierównomiernie, głównie wzdłuż prawego zbocza doliny rzeki. Jednym z takich źródlisk jest to znajdujące się w okolicach Rudy Żelaznej (gmina Tomaszów Lubelski). Powierzchnia tego pomnika przyrody nieożywionej wynosi 0,1 ha. Źródła… Czytaj więcej