Teniatyska [gmina Lubycza Królewska]

Wieś położona w środkowej części gminy Lubycza Królewska, w dolinie nad rzeką Sołokiją. W 1422 roku młyn Teniatyszcze razem z kniastwem lubyckim został nadany Jakubowi i Mieczkowi Wołochom. Teniatyska były w czasach staropolskich uposażeniem urzędu wojewody bełskiego. Pierwsza wzmianka o cerkwi występuje w źródłach na przełomie XVI i XVII wieku.

W 1754 roku z fundacji królewskiej wybudowano w Teniatyskach kolejną drewnianą cerkiew p. w. św. Demetriusza (Dymitra). Świątynia była użytkowana do roku 1945, opuszczona popadła w ruinę. Przy cerkwi istniała dzwonnica drewniana z 1754 roku, przeniesiona w 1988 roku na cmentarz w Kniaziach. Zachował się cmentarz grzebalny użytkowany do dzisiaj. Można tu spotkać XIX–wieczne nagrobki oraz współczesne.

Po 1947 roku część wsi położona na prawym brzegu Sołokiji przestała istnieć. O dawnych zabudowaniach świadczą kobierce barwinka i duży przydrożny krzyż z 1848 roku.

autor: Edward Słoniewski, www.zamosc.pttk.pl