Tomaszowska Teka Regionalna w przygotowaniu

W trakcie przygotowania jest szósty numer Tomaszowskiej Teki Regionalnej.

W związku z tym Redakcja zaprasza do zgłaszania chęci udziału w tworzeniu periodyku. Zgłoszenia należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2020 roku.  W mailu tekaregionalna@gmail.com należy  napisać jaki rodzaj artykuły zostanie przygotowany.

Gotowe teksty należy wysłać do Redakcji do końca kwietnia 2020 roku.

Oto zasady publikowania w Tece:

„Tomaszowska Teka Regionalna” jest wydawnictwem ukazującym się raz w roku, poświęcony jest tematyce historycznej i kulturalnej, zawiera artykuły popularno-naukowe odnoszące się tematycznie do Regionu Tomaszowskiego.

Proponowany zakres tematyki:

 1. Z KART HISTORII(szeroko pojęta tematyka historyczna)

2. MIEJSCA (o miejscowościach, albo ciekawych miejscach (np. bitew) itp.)

 1. HISTORIA W ZIEMI UKRYTA(o archeologicznych znaleziskach)
 2. PORTRET ZABYTKU(przedstawienie historii jednego zabytku, np. przydrożnej kapliczki, figury, nagrobka (cmentarza), świątyni, muzealium, interesującej pamiątki rodzinnej  itp.)

5. SYLWETKI/ LUDZIE Z PASJĄ (wywiad z.., opowieści ludzi i o ludziach, którzy zajmują się czymś twórczym).

 1. NA LUDOWO(o zwyczajach, obrzędach, pieśniach, strojach, zjawiskach związanych z folklorem, miejsce sztuki ludowej we współczesności)
 2. NA ROZTOCZAŃSKIM SZLAKU(miejsce na przedstawienie 1-2 szlaków turystycznych w powiecie, ciekawe, propozycja i zachęta nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców do spacerów i wypraw rowerowych przygotowanymi szlakami; opis trasy, czas jaki zajmują itp.)
 3. KĄCIK TTR. Z DZIAŁALNOŚCI TTR (miejsce na rodzaj sprawozdania z działalności, przedstawienie sylwetek np. członków honorowych żyjących, albo zmarłych itp.)
 4. LEGENDY/ KĄCIK TWÓRCZO-WYTWÓRCZY (miejsce na legendy i opowieści z różnych miejsc powiatu, opowieści niesamowite itp.; poezje, grafiki, itp.)

Wytyczne dla autorów chcących zamieścić swój tekst w „Tomaszowskiej Tece Regionalnej 2020”

 1. Teksty nie powinny przekraczać 3 stron sformatowanego maszynopisu z podpisem autora.
 2. Preferujemy teksty przygotowane w programie MS Word, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza.
 3. Ilustracje do tekstu powinny być przygotowane jako odrębne pliki z rozszerzeniem .jpg, każda powinna być podpisana (UWAGA! Prosimy nie zamieszczać ilustracji w tekście).
 4. Prosimy o podanie wyboru literatury lub wykazu źródeł z jakich korzystano.
 5. Teksty należy nadsyłać na adres e-mail: tekaregionalna@gmail.com
 6. Termin nadsyłania tekstów do 30.04.2020 r. Prosimy o wcześniejsze deklaracje chęci złożenia tekstu.

Autorzy tekstów oraz Redakcja nie otrzymują gratyfikacji z tytułu zaangażowania w tworzeniu Teki.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru publikowanych tekstów, ich skracania i zmian tytułów.

Pytania prosimy kierować na podany wyżej adres e-mail.

Zapraszam do współpracy.

Magdalena Tereszczuk/Redaktor Naczelny

W siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego jeszcze można nabyć nr 4 i 5 Teki (cena 10 zł/szt.).