Tomaszowski Klaster Energii [foto]

6 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, 34 podmioty podpisały ,,Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii”.
Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.
Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii podpisał Powiat Tomaszowski, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego, Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Roztocze”, przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm, producenci energii elektrycznej, inwestorzy realizujący i planujący inwestycje w odnawialne źródła energii.
W trakcie spotkania wybrano Radę Klastra w składzie:
1. dr Magdalena Sławińska – przewodnicząca Rady z firmy SŁAWEX Zbigniew Sławiński z Tomaszowa Lubelskiego,
2. Andrzej Adamek – wiceprezes, wójt gminy Bełżec,
3. Marzena Czubaj- Gancarz – sekretarz, wójt gminy Tomaszów Lubelski,
4. Jacek Zabandżała – Serwis Samochodowy BOSCH Jacek Zabandżała z Bełżca,
5. Zbigniew Droździel – EKOEN sp. z o.o. z Lubyczy Królewskiej,
6. dr hab. Paweł Węgierek – profesor Politechniki Lubelskiej,
7. dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG PIB Puławy,
8. Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
Koordynatorem Klastra został wybrany Jacek Sikora, właściciel farmy fotowoltaicznej, firma Termosystemy sp. z o.o. z Jezierni, gmina Tomaszów Lubelski.
Celem Klastra jest prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić do:
a. wzrostu bezpieczeństwa energetycznego ,
b. poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu elektroenergetycznego,
c. zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych,
d. uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii,
e. przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego.

mat. Starostwo Powiatowe w TL/fot. Magdalena Tereszczuk