Uroczysko Belfont

Uroczysko Belfont (fr. belle fontaine – piękne źródło) – część wsi Kaczórki w gminie Krasnobród. Uroczysko było (według miejscowych podań) miejscem tajemnych spotkań Marysieńki i Jana Sobieskiego.

W latach 30-tych XX w. istniało tu sanatorium dla dzieci im. Michaliny Mościckiej (pierwszej żony prezydenta Ignacego Mościckiego), spalone w czasie II wojny światowej.

Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 154 z dnia 16 lipca 2002 roku utworzono tu użytek ekologiczny w obrębie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on obszar źródlisk z przyległymi mokradłami, oczkami wodnymi i lasem o powierzchni 5,06 ha, będący między innymi ostoją bobrów.

Do uroczyska możemy dojechać z Krasnobrodu rowerem – niebieskim szlakiem Pętla Jakubowicka lub dojść pieszo z Hutek – ścieżką spacerową kierując się czarnymi znakami.

fot. archiwum LOT Roztocze