VI Półmaraton Tomaszowski Pamięci Żołnierzy Września 1939 [16 września]

Zapraszamy do zapisów na VI Półmaraton Tomaszowski Pamięci Żołnierzy Września 1939.

16 września, godz. 10.45 – zbiórka uczestników na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim.

R E G U L A M I N:
I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegów ulicznych jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu.
2. Przeprowadzenie Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Półmaratonie.
3. Uczczenie Pamięci Żołnierzy Września 1939 rok.
4. Promocja Miasta Tomaszów Lubelski.
II. MIEJSCE, TRASA I DATA ZAWODÓW: 16. września 2017 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA”
ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
Trasa:
– start: stadion „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8, ul. Ordynacka, kierunek Łosiniec, nawrót obok cmentarza wojskowego w Łosińcu, powrót tą sama trasą.
– meta stadion „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8
III. PATRONAT HONOROWY:
Sławomir Zawiślak: Poseł na Sejm RP
Wojciech Żukowski: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Leszek Dunecki: Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki – wicemistrz olimpijski
IV. ORGANIZATOR
– Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
– Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA” – ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. – 84 6659350 fax – 84 666 00 28, tomasovia.tomasow@vp.pl
– Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
V. PROGRAM MINUTOWY
– 10.45 Zbiórka na stadionie
– 11.00 Uroczyste otwarcie zawodów oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Września
– 11.15 Start wspólny (kobiet i mężczyzn – wszystkie kategorie wiekowe)
– 14.00 Uroczyste zakończenie zawodów
VI. KATEGORIE WIEKOWE
– Klasyfikacja generalna kobiet
bieg kobiet rozgrywany jest z podziałem na kategorie: K 18-35; K 36-49; K 50 i starsze
– klasyfikacja generalna mężczyzn
bieg mężczyzn rozgrywany jest z podziałem na kategorie: M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60 i starsi
– klasyfikacja kategorii wiekowych prowadzona będzie przy minimum trzech osobach startujących w danej kategorii wiekowej.
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w ramach Mistrzostw Województwa w Półmaratowie odbędzie się w kategorii senior i seniorka.
– kategoria służb mundurowych
– kategoria parlamentarzyści i samorządowcy – (prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni) kobiety i mężczyźni.
VII. UCZESTNICTWO
– w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w dniu 16.09.2017 r. mają ukończone 18 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności udziału w zawodach oraz przyjęcia pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
zgłoszenia na formularzu będą przyjmowane poczta elektroniczną na adres: tomasovia.tomaszow@vp.pl, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod linkiem www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=230 lub w biurze zawodów na stadionie OSiR „TOMASOVIA”, ul. Aleja Sportowa 8 fax – 84 666 00 28 do 12 września 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00 (po upływie tego terminu organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego).
– Organizator informuje o możliwości rezerwacji noclegów i wyżywienia pod nr telefonu: 84 665 93 50 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl
VIII. FINANSOWANIE
– koszty organizacyjne pokrywa organizator oraz sponsorzy
– opłata startowa wynosi 30 zł do dn. 12.09.2015 r. (wtorek do godz. 15:00), po upływie tego terminu 50 zł, za zgodą organizatora), płatność przelewem na konto OSiR Tomasovia: 19 2030 0045 1110 0000 0063 8120 lub w kasie OSiR Tomasovia.
jest możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia pod nr. telefonu: 84 665 93 50 oraz są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl
IX. NAGRODY
Klasyfikacja generalna:
– kobiety: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),
– mężczyźni: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),
– mistrzostwa województwa seniorki I-III puchary, seniorzy I-III puchary
– służby mundurowe: 1-3 miejsce puchary, dyplomy.
– parlamentarzyści i samorządowcy – I-III puchary, dyplomy
– w każdej kategorii za I miejsce puchar, miejsca 1-3 dyplomy,
– każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, medal + pakiet startowy, ciepły posiłek
– za pobicie rekordu trasy nagroda finansowa 200 zł.
– w miarę pozyskania sponsorów w kategoriach, mistrzostwa województwa, służby mundurowe, parlamentarzyści i samorządowcy za miejsca I-III nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagród finansowych o 50% w przypadku zgłoszenia się mniej niż 30 zawodników lub zawodniczek w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– trasa biegu przebiega ulicami, nawierzchnią asfaltową.
– rozstrzygnięcia spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem należy do organizatora
– zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie do biegania
– wystartowanie w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
– bezpośrednio po biegu można składać protesty do sędziego głównego
– zawodnicy winni być ubezpieczeni, z tego tytułu organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.
Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:
http://www.tomaszow-lubelski.pl/?id=106&zoom=1175

mat. UM w TL