W gminie Tomaszów podsumowali projekty

W czwartek 14 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach odbyły się uroczyste zakończenie projektów: “Dlaczego owady zapylające są takie ważne?” oraz “Legendy i opowieści z mojej miejscowości”.

W projekcie “Dlaczego owady zapylające są takie ważne?” udział wzięły wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły z terenu gminy Tomaszów Lubelski. Nagrody i wyróżnienia wręczyła wójt gminy Tomaszów Lubelski –  Marzena Czubaj-Gancarz oraz Małgorzata Podbilska z Firmy SVZ Tomaszów Lubelski. Pierwsze miejsce zajęła szkoła w Majdanie Górnym, drugie miejsce szkoła w Łaszczówce, trzecie miejsce szkoła w Przeorsku oraz wyróżnienia: szkoła w Justynówce, szkoła w Podhorcach oraz szkoła w Typinie.
Organizatorzy dziękują firmie SVZ Tomaszów Sp. z o.o. Nagrody pozwolą wyposażyć szkolne pracownie przyrodnicze w najnowszej generacji mikroskopy, a szkolne ogródki o nowe domki dla owadów.

Projekt pn. “Legendy i opowieści z mojej miejscowości” organizowany był przez Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski.
W wyniku obrad komisji konkursowej w składzie: Klementyna Loda, Teresa Wysocka, Małgorzata Krawczyk, Ewelina Kowalska, Mateusz Ochwat postanowili przyznać główną nagrodę dla Miłosza Lebiedy z Przeorska, pozostałe nagrody otrzymali: Lech Domienik, Kazimiera Krupa, Mateusz Grzesik, Michał Bielecki, Melania Łuczak, Kamil Wawryszczuk, Paula Milniczuk, Julia Kusiak, Kacper Piechnik, Katarzyna Gozdek, Gabriela Mandziuk, Olwia Nowak, Justyna Mikuła, Gabriel Dołgań, Amelia Kluchnyk.

Wykład poprowadziła Katarzyna Warmińska-Mazurek.
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn.”Legendy i opowieści z mojej miejscowości”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014- 2020, działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Roztocze Tomaszowskie”.
mat. nadesłany
  
MMT