W Jarczowie wyremontowano groby Żołnierzy Września ’39

11 grudnia 2019 roku odbył się ostateczny odbiór prac remontowych mogił Żołnierzy Września poległych w 1939r. znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Jarczowie.

W odbiorze wzięli udział Wójt Gminy Jarczów, Zastępca Wójta Gminy Jarczów, ks. Proboszcz Parafii w Jarczowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarczowie oraz szef firmy “BETONEX” z Jarczowa (wykonawcy prac).

Realizacja zadania pod nazwą „Remont grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Jarczowie” była możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu w kwocie 33 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, którego celem jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na terytorium naszego kraju. Całkowity koszt remontu wyniósł 53 tysiące złotych.

Dziękujemy wykonawcy za sprawne wykonanie prac oraz Panu Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi za czynne wspieranie naszych działań.