W Krynicach planują plener malarsko-rzeźbiarski i rewitalizację

Gmina Krynice będzie w tym roku gościć uczestników pleneru malarsko-rzeźbiarskiego studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a jego wykładowcy pomogą w opracowywaniu projektu zagospodarowania otoczenia miejscowego zalewu i gminnego programu rewitalizacji.


O szczegółach współpracy wójt Janusz Bałabuch rozmawiał już z prodziekanem dr hab. Sławomirem Tomanem i z Zakładu malarstwa i rysunku, a po świętach przedstawiciele lubelskiej uczelni planują wizję lokalną w gminie Krynice.
– Liczymy, że swoją wiedzą i doświadczeniem wykładowcy UMCS pomogą nam, m.in. w przygotowaniu projektu zagospodarowania zalewu, na który chcemy pozyskać pieniądze razem z ukraińską Gminą Żwirki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Poza tym do końca maja musimy uchwalić gminny program rewitalizacji, a ekspertów chcemy zapytać o opinie w sprawie propozycji w nim zawartych. Jeszcze w kwietniu zamierzamy rozpocząć także konsultacje z mieszkańcami – zapowiada wójt Janusz Bałabuch. Dokument, który powstaje dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o pieniądze na realizację konkretnych pomysłów, zapisanych w programie rewitalizacji.
Przedstawiciele UMCS i Gminy krynice ustalili, że pierwszy plener malarsko-rzeźbiarski z udziałem kilkunastu studentów wydziału artystycznego, odbędzie się na przełomie czerwca i lipca tego roku.
źródło i fot. UG Krynice

Zalew w Krynicach

Janusz Bałabuch – wójt gminy Krynice (w środku) z wykładowcami UMCS