Warsztaty wypieku korowaja

Stowarzyszenie “Aktywna Gmina+” z Lubyczy Królewskiej uzyskało grant w wysokości 43 000 zł, w ramach dofinansowania Narodowego Centrum Kultury programu‚ EtnoPolska 2020″. Projekt pod nazwą „Sam Bóg ciasto na korowaj miesi… – obrzęd tradycyjny” będzie realizowany w Gminie Lubycza Królewska.

Jest on próbą zaktywizowania miejscowej ludności i przybliżenia dawnych obrzędów weselnych. W ramach projektu zostanie wystawione przedstawienie – staropolskie wesele zakończone „Ucztą weselną” – zabawą z kapelą i poczęstunkiem. Przedstawienie poprzedzą warsztaty wypieku korowaja weselnego dla dzieci i dorosłych.