Rezerwat Wieprzec

Rezerwat położony jest w gminie Zamość na powierzchni 31, 92 ha. Powołany został w w 1990 r. w celu zachowania torfowisk niskich i przejściowych w dolinie górnego biegu rzek Topornica i Wieprzec.

Podłoże występujące w rezerwacie jest dość zróżnicowane, są tutaj gleby torfowe, bielicowe, brunatne i bagienne, co sprzyja występowaniu roślinności torfowiskowej, łąkowej jak i obecności muraw. Rośliny chronione występujące na tym obszarze to: wierzba lapońska, goździk pyszny, pełnik europejskie, gnidosz królewski, goryczka bagienna oraz dwie odmiany storczyka – szerokolistny i plamisty. Spotkać możemy również: konwalię majową, lilię złotogłów i sasankę otwartą.