Spotkanie w Radrużu

12 marca 2019 roku przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze” wzięli udział w obradach Komisji Kultury, Promocji i Turystyki Powiatu Lubaczowskiego.

Komisja miała charakter wyjazdowy, członkowie powiatowej komisji, której przewodniczy radny Marcin Piotrowski tego dnia byli w Lubaczowie, Bruśnie Nowym i Radrużu. Podjęto rozmowy o kierunkach rozwoju turystyki w regionie lubaczowskim.

Na spotkaniu obecni byli m.in:

Paweł Głaz  – wicestarosta lubaczowski

Barbara Broź – członek zarządu

Wiesław Kapel – prezes Zarządu Związku Gminy „Ziemia Lubaczowska”, wójt gminy Lubaczów

Marcin Piotrowski – przewodniczący komisji

Wiesław Huk – zastępca przewodniczącego komisji

Józef Oziomek – członek  komisji

Adam Swatek-Czernecki  – członek komisji

Stanisław Makara –  dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie

Barbara Was – zastępca dyrektora Muzeum Kresów

Krzysztof  Zajączkowski  – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Bogdan Skibiński – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Lubaczowie

Marcin Materniak  – prezes Stowarzyszenia Geoturystycznego “Roztocze Wschodnie”

Mariusz Frant  – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

Iwona Buczko – Powiatowe Centrum Kultury

Przemysław Forgata  – Powiatowe Centrum Kultury

Magdalena Tereszczuk – Prezes LOT Roztocze Tomaszów Lubelski

Krzysztofa Pitura  pracownik LOT Roztocze Tomaszów Lubelski

 

 

fot. Powiat Lubaczowski oraz Marcin Piotrowski