Wspólne Roztocze. Porozumienie podpisane

W środę 8 maja w Muzeum Kresów spotkały się Zarządy Województw – Podkarpackiego i Lubelskiego, by rozmawiać o planach i możliwościach współpracy w wymiarze społecznym i gospodarczym. Kamieniem węgielnym tej inicjatywy będzie podpisana w murach Muzeum przez marszałków obu województw deklaracja o współpracy, na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu Regionów.

Współpraca ma uwzględniać m.in. wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w rozwiązywaniu kluczowych problemów, koordynację wspólnych inicjatyw na szczeblu krajowym i europejskim czy troskę o poprawę i ochronę środowiska przyrodniczego i otoczenia kulturowego. Jest ona podyktowana przede wszystkim potrzebą budowy jak najlepszej dostępności komunikacyjnej regionów, zwłaszcza w oparciu o realizowaną drogę ekspresową S-19, potrzebą podjęcia wspólnych działań zmierzających do jak najlepszego przygotowania się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 czy wykorzystania szansy wynikającej z przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych zasobów Roztocza, jako unikatowego, odrębnego obszaru o istotnym potencjale rozwojowym. Mówili o tym podczas briefingu prasowego marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Spotykamy się w bardzo dogodnym monecie, kiedy zmieniana jest strategia rozwoju obu województw. Mamy układy komunikacyjne między sobą, realizujemy wspólne programy, a teraz będziemy poszukiwać nowej jakości, nowego wymiaru naszych działań, które będziemy mogli realizować w zbliżającej się perspektywie finansowej. Bazą do naszej współpracy jest Roztocze, chcielibyśmy prowadzić spójną politykę w tym obszarze – mówił marszałek W. Ortyl.

-Dziękujemy za zaproszenie na ten piękny zakątek Podkarpacia. Przyjechaliśmy tu po naukę, doświadczenie i know how, które nasi przyjaciele z Podkarpacia mają. Wy zarządzacie regionem już 6 lat, my dopiero 6 miesięcy. A uczyć trzeba się od najlepszych – zaznaczył z kolei marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Spora część posiedzenia zarządów poświęcona była planowanym inwestycjom na drogach wojewódzkich nr 835, 865 i 858. Ważnym tematem była także kwestia realizacji drogi ekspresowej S-19, która jest częścią Via Carpatia, szczególnie sprawa węzłów oraz przejęcia – po wybudowaniu traktu S-19 – obecnej drogi krajowej nr 19 przez zarządy województw. Prezentacje poświęcone tym tematom zaprezentowali Joanna Szozda z UMWP oraz Krzysztof Tajer z UMWL.

Podczas posiedzenia zarządów marszałkowie obu regionów mówili o Roztoczu jako wspólnej marce turystycznej województwa lubelskiego i podkarpackiego. Atuty regionów zaprezentowały Anna Brzechowska–Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Dorota Lachowska z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

– Roztocze jest przepiękną krainą i bardzo chcemy wykorzystać jej potencjał. Wiemy jednak, że nie możemy tylko myśleć o wymiarze turystycznym, ale także rozwoju gospodarczym tej części województwa – podkreślał marszałek Ortyl.

W czasie obrad zarządów pochylono się nad kwestią wzajemnego oddziaływania strategii rozwoju województw w kontekście proponowanych założeń polityki spójności UE na lata 20120-2027. O obszarach wspólnych w obu dokumentach mówili dyrektorzy z obu urzędów marszałkowskich Paweł Wais z Rzeszowa i Bogdan Kawałko z Lublina. Poruszono także temat wspólnej polityki przestrzennej.

Jednym z tematów posiedzenia zarządów był Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze. Mówił o nim dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Tittenbrun.
– TRB ma objąć po stronie polskiej cześć powiatów: Janów Lubelski, Zamość, Biłgoraj i Tomaszów Lubelski w Lubelskiem oraz powiat lubaczowski w Podkarpackiem. Po stronie ukraińskiej zaś w skład TRB wchodzi cześć powiatu żółkiewskiego, jaworowskiego i lwowskiego. Powierzchnia całkowita rezerwatu ma objąć ponad 370 tysięcy ha z czego ponad 297 tysięcy ha znajduje się po stronie polskiej. Celem utworzenia Rezerwatu Biosfery Roztocze jest kreowanie relacji między ludźmi i biosferą w obszarze Roztocza po obu stronach granicy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. TRB ma chronić różnorodności biologiczną regionu. – podkreślał dyrektor Tittenbrun.

Eksperci UNESCO pozytywnie rekomendowali utworzenie TRB Roztocze. Decyzja o ustanowieniu Rezerwatu może zapaść jeszcze już w czerwcu.

mat. podkarpackie.pl/powiatlubaczowski.pl