Wydawnictwa turystyczne 2021

Z pomocą finansową Lokalnej Grupy Działania “Roztocze Tomaszowskie” ukazało się kilka nowych pozycji wydawniczych promujących atrakcje turystyczne Roztocza i Grzędy Sokalskiej.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zrealizowało projekt pn. „Atrakcje na wakacje Powiatu Tomaszowskiego. Wydanie folderu turystycznego”.

W ramach realizacji projektu grantowego wydano 3000 sztuk folderu turystycznego z mapą powiatu tomaszowskiego na “rozkładówce” promującego zasoby turystyczne i kulturowe obszaru LGD “Roztocze Tomaszowskie”. Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego. Cel szczegółowy 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Projekt realizowany w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Kwota wsparcia to niemal 14 tys. zł. Partnerem w projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze”.

 

Okładka informatora turystycznego Powiatu Tomaszowskiego

———————————————————————————————————————————————————————Ponadto w ramach grantów wydano książkę promującą walory turystyczno-krajoznawcze gminy Tarnawatka. Ukazała się książka pt. “Daj się wkręcić” autorstwa Mariana Szałapskiego.

Daj się wkręcić, okładka książki

Książka w wersji elektronicznej do pobrania tutaj: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://e-tarnawatka.pl/wp-content/uploads/2021/04/Daj-sie-wkrecic.pdf

———————————————————————————————————————————————————————-

Powstał folder turystyczny promujący walory turystyczne miasta Tomaszów Lubelski.

Tomaszow_Lubelski_przewodnik_po_miescie_2021

  • MMT