Wymyśl nazwę dla dębu szypułkowego z Kolonii Grodysławice

Jest dąb Bartek, dąb Chrobry, dąb Bolesław, Świętopełk, Wojsław czy Warcisław. A jak nazwiemy nasz lokalny dąb? Nadleśnictwo Tomaszów chce zgłosić kandydata do rejestru pomników przyrody.

Dąb szypułkowy – bo o nim mowa, rośnie we wsi Kolonia Grodysławice w gminie Rachanie. Dąb jest pokaźny, jego średnica wynosi 125 cm, obwód 385 cm a jego wysokość sięga 22. metrów.  Na terenie tomaszowskiego nadleśnictwa tylko cztery obiekty mają status pomnika przyrody. Teraz ta lista może się wydłużyć.

Jeżeli dąb zostanie wciągnięty na listę pomników przyrody oznaczać to będzie , że leśnicy na bieżąco będą drzewo monitorować.

Leśnicy zwracają się do Internautów z prośbą o nazwanie dębu. Jeżeli macie ciekawe pomysły to wysyłajcie je.

Najbardziej popularna wśród Internautów propozycja zostanie wpisana do wniosku o uznanie za pomnik przyrody. Propozycje należy zamieszczać na profilu społecznościowym facebook Nadleśnictwa Tomaszów,

tutaj :LINK:

Dla pomysłodawcy najlepszej nazwy Organizatorzy akcji przewidzieli upominki.

MMT

Według Ustawy o ochronie przyrody „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”

fot. Nadleśnictwo Tomaszów

Dąb w Kolonii Grodysławice