Wystawa “Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem Skarby Grodów Czerwieńskich”

W Zamościu można oglądać wystawę „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem Skarby Grodów Czerwieńskich”.Wystawa stanowi podsumowanie i ukoronowanie kilkuletnich prac grona badaczy realizujących grant „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych”.
W ramach tego projektu opracowano i opublikowano wyniki dotychczasowych badań archeologicznych, przeprowadzono konserwację najcenniejszych zabytków oraz zorganizowano ich prezentację w kilkunastu ośrodkach naukowych i muzeach (m. in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Tarnowie).
Wystawa jest połączeniem dwóch niezależnie funkcjonujących prezentacji eksponatów pozyskanych w trakcje realizacji projektu. Otwarcie ekspozycji nastąpi w obecności współpracujących przy badaniach naukowców z Polski, Niemiec, Węgier, Serbii, Ukrainy, Rosji oraz Bułgarii.

Wystawę można będzie zwiedzać do końca 2017 r.