Wystawa grzybów świeżych w Tomaszowie Lubelskim [29 września]

Zapraszamy 29 września w godzinach 10.00-14.00 na Rynek w Tomaszowie Lubelskim.

Ważna akcja edukacyjna zorganizowana przez Powiatową Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim, Nadleśnictwo Tomaszów we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną “Roztocze” oraz Lokalną Grupę Działania “Roztocze Tomaszowskie” pod patronatem Burmistrza Miasta.

Wystawa odbędzie się na świeżym powietrzu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką rozpoznawania grzybów.

MMT


Bezpieczne grzybobranie
Sezon na grzyby rozpoczęty. W lasach już zaroiło się od borowików, kurek, rydzy, podgrzybków. Grzyby są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe. Pobyt w lesie jest także bardzo dobrą formą aktywnego wypoczynku. W naszych lasach rośnie jednak wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Wśród nich występują trujące, jadalne i niejadalne. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. Aby uniknąć tak poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim przedstawia zasady, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zatrucia grzybami:
1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);
2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;
3.Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ
w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;
4. Grzyby należy zbierać w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza psucie grzybów. Nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo;
5. Nie należy zbierać grzybów w okolicach zgromadzania odpadów tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również w przydrożnych rowach. Grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, w większym stopniu niż inne organizmy;
6. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu;
7. Grzyby są potrawą ciężkostrawną i dlatego nie wolno podawać ich małym dzieciom
i ludziom w podeszłym wieku.
W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki, skurczy mięśni, podwyższonej temperatury po spożyciu grzybów, należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym i innymi grzybami śmiertelnie trującymi występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu życie.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim
Zasady wprowadzania grzybów świeżych do obrotu handlowego
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. Dz.U. nr 115, poz.672 w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy określa wykaz grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo środków spożywczych zawierających w swoim składzie grzyby obejmuje 44 gatunki – załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.
Punkty skupu grzybów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie targowisk są zobowiązani zatrudniać osoby posiadające uprawnienia klasyfikatora grzybów.
Grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem:
– Uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy,
– Umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
Wydając atest na grzyby, dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 stopni.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim