Wystawa “Res non humana – rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944” w Tomaszowie Lubelskim

Zapraszamy na otwarcie wystawy czasowej przygotowanej przez pracowników Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu pt. “Res non humana – rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944”.

Wystawa dostępna będzie w Tomaszowskim Domu Kultury, którą oglądać  będzie można do 31 października 2017 r.

Ekspozycja autorstwa Tomasza Hanejko i Jarosława Jońca stanowi ilustrację wydarzeń będących efektem zbrodniczej polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944. Na piętnastu przenośnych panelach zaprojektowanych przez Izabelę Tomasiewicz znajduje się omówienie najważniejsze aspektów okupacji niemieckiej Zamojszczyzny.

Zamojszczyzna to region położony w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. W czasie II wojny światowej obszar ten miał znaczenie nie tylko militarne. Został on włączony przez okupantów niemieckich do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który przewidywał między innymi wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy.

Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim. W tym okresie nasilił się też konflikt polsko-ukraiński, który trwał jeszcze po zakończeniu okupacji niemieckiej. Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano jeden z obozów śmierci w ramach planu eksterminacji ludności żydowskiej realizowanego po kryptonimem „Aktion Reinhardt” na terenach przedwojennej Polski niewcielonych do III Rzeszy. Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r.

mat. prasowy