Wystawa w tomaszowskim Muzeum Regionalnym [15 września-15 grudnia]

Od 15 września 2017 roku w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim można oglądać wystawę „Poczet władców polskich w medalierstwie”.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz własnych.
Wystawa składa się z ponad dwustu medali i medalionów ułożonych chronologicznie według okresów panowania władców. Na ekspozycji prezentujemy medale od XVIII do początku XXI wieku. Większość stanowią serie medali królewskich wydanych w XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują medale autorstwa prof. Witolda Korskiego wydawane w latach 1972 – 1986 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Niezwykle interesująca jest tzw. seria koszalińska Ewy Olszewskiej-Borys, która jest medalierską interpretacją pocztu Jana Matejki a także Poczet władców i orłów polskich Jerzego Jarnuszkiewicza. Na wystawie zobaczyć można również kilkadziesiąt medali z XVIII i XIX wieku autorstwa medalierów polskich, austriackich i niemieckich. Prezentując wystawę mamy nadzieję,że bogata kolekcja medalierska przyczyni się do zainteresowania historią.

mat. Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim