Rezerwat Zarośle koło Ulowa

Rezerwat położony jest w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowym, niedaleko wsi Ulów w gminie Tomaszów Lubelski.

Utworzony został w 1998 r. na powierzchni 64,02 ha, w celu ochrony lasu bukowo–jodłowego w większości naturalnego pochodzenia z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Drzewostan panujący głównie w rezerwacie to żyzna buczyna karpacka i wyżynny bór jodłowy mieszany, który malowniczo porasta rozległą suchą dolinę i wzniesienia po obu jej stronach. W domieszce występuje również sosna, świerk i lipa.

Występuje tutaj wiele rzadkich i chronionych roślin takich jak: pluskwica europejska, turówka leśna, widłak wroniec oraz bezzieleniowy storczyk – gnieźnik leśny. Gatunki roślin górskich są reprezentowane między innymi przez: wilczomlecz migdałolistny, dziki bez koralowy oraz starzec Fuchsa.

Obszar rezerwatu to również miejsce koncentracji polskich wojsk z 18 IX 1939 r. w pierwszej bitwie o Tomaszów Lubelski.

Rezerwat Zarośle