Zmiana terminu realizacji projektu “Rezerwat Biosfery Roztocze”

Po raz drugi zmieniliśmy termin realizacji projektu. Koronawirus pokrzyżował nam realizację niektórych działań projektowych, które miały być zrealizowane do końca września 2020 roku. W związku z tym realizację naszego działania przełożyliśmy do 30 listopada 2021 roku.

Mamy nadzieję, że tym razem uda nam się spotkać na wizytach studyjnych i konferencjach w Polsce i na Ukrainie!

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” jako Lider Projektu oraz Miasto Tomaszów Lubelski (PL) oraz Miasto Żółkiew (UA) jako Partnerzy Projektu rozpoczynają projekt pn.: Rezerwat Biosfery Roztocze/The Roztocze Biosphere Reserve/Розточский биосферный заповедник/Розточчя біосферний заповідник.

Projekt został pozytywnie oceniony w drugim naborze wniosków (mikroprojekty PBU2).

Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

Priorytet programu: 1.2 Promowanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

O naszym projekcie przeczytacie na stronie WST:

https://pbu2020.eu/pl/projects2020/526